Protokoll

För att läsa protokollet så måste du ha Acrobat Reader.
Har du inte Acrobat Reader så kan du hämta hem programmet här.


Årsmöte i Brännögården 2020-03-28 som pdf samt på Varvet 2020-12-12 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2019-03-23 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2018-03-17 som pdf


Extrastämma i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Infomöte i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Årsmötet i Brännö värdshus 2017-03-25 som pdf

Motioner 2017


Extrastämma 2016-03-05 som pdf.


Årsmötet i Brännö värdshus 2016-03-28 som pdf


Extrastämma 2015-07-25 som pdf.


Årsmötet i Brännö kyrka 2015-03-21 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2014-03-22 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2013-03-23 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2012-03-24 som pdf


Extra sammanträde 2011-12-17 som pdf


Extra sammanträde 2010-09-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2010-03-20 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2009-03-28 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2008-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2007-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2006-03-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2005-03-26 som pdf