Brännö bys samfällighetsförening

Styrelsen


Ordförande:
Anna Ekberg
Södra vägen 20
41254 Göteborg

Vice ordförande:
Bernt Andersson
Haggårdsvägen 26
430 85 Brännö

Kassör:
Thomas Kihlgren
Stämmestigen 8
430 85 Brännö

Ledamot:
Bengt Hansson
Varpevägen 50
430 85 Brännö

Ledamot:
Sten Gyldén
Vassdalsvägen 60
430 85 Brännö

Suppleant:
Lena Kullberg
Husefladen 5
430 85 Brännö

Suppleant:
Lennart Granström
Skedetvägen 3
430 85 Brännö

Revisor:
Dan Lorén

Revisor:
Helen Segerberg

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå