Styrelsen


Ordförande:
Anna Ekberg
Södra vägen 20
41254 Göteborg

Vice ordförande:
Bernt Andersson
Haggårdsvägen 26
430 85 Brännö

Kassör:
Thomas Kihlgren
Stämmestigen 8
430 85 Brännö

Ledamot:
Bengt Hansson
Varpevägen 50
430 85 Brännö

Ledamot:
Sten Gyldén
Vassdalsvägen 60
430 85 Brännö

Suppleant:
Lena Kullberg
Husefladen 5
430 85 Brännö

Suppleant:
Lennart Granström
Skedetvägen 3
430 85 Brännö

Revisor:
Dan Lorén


Revisor:
Helen Segerberg