Brännö bys samfällighetsförening

Välkommen till Brännö Bys Samfällighetsförening

Brännö Bys Samfällighetsförening består av ett stort antal delägare. Föreningen lyder under lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen har av medlemmarna på årsstämman fått förtroende att administrera förvaltningen av all samfälld mark. Samfälld mark är till exempel båthamnar, badplatser, utmarker och allt
vatten runt Brännö. Även Känsö ingår i samfälligheten.

Föreningen ska enligt stadgarna förvalta samt förädla samfälld mark på ett sätt som kan ge avkastning till medlemmarna.

På denna sida finns information om vår historia, nutid och framtid.

 

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå