Brännö bys samfällighetsförening

Domstolen har avvisat Fortfikationsverkets begäran att få expropriera Känsö

I juni kom Mark- och Miljööverdomstolens utslag. Domstolen instämmer med lägre instans om att Fortifikationsverkets hemställan att få expropriera (tvångsköpa) Känsö är ställd till fel instans. Det är de enskilda delägarna i samfälligheten som är rätt motpart i  exproprieringsärendet, inte Samfällighetsföreningen. Mark- och Miljödomstolen avvisar därför Fortifikationsverkets överklagan.

Läs domen här!

 

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå