Brännö bys samfällighetsförening

Årsstämman 2023

Kallelse med dagordning
Valberedningens information

Årsmötesprotokoll 2023-03-25
med deltagarförteckning

Verksamhetsberättelse 2022
Resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023

Motion 1 – Lönndals småbåtshamn
Motion 2 – Servicebod i Pannevik
Motion 3 – Redovisning av arrendeavtal
Motion 4 – Planarbete s:15 (Rödsten)
Motion 5 – Markvärden Känsö
Styrelsens svar på motionerna

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå