Årsmöten

Årsmötesprotokollet för tidigare årsmöten ligger under fliken protokoll

Enligt det beslut som togs på årsmötet 25/3 finns ett förtydligande kring motion nr 5

https://förtydligande gällande motion 5.pdf

Årsmötesprotokoll 2023-03-25

Info från valberedningen inför årsmotet

BBS KALLELSE till Årsmöte 25.3.23

BBS DAGORDNING Årsmöte 25.3.23

BBS Förvaltningsberättelse-2022

BBS Arsmote Verksamhetsplan 2023

Resultat & Balansräkning 2022

BBS Budget 2023

Motion 1 Motion 2

Motion 3 Motion 4 Motion 5

Motioner vårt förslag till årsstämman 2023

Revisionsberättelse 2023

BBS fullmaktsblankett