Årsmöten

Årsmötesprotokollet för tidigare årsmöten ligger under fliken protokoll

Deltagarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården lördagen den 25 mars 2023 kl. 12.00

Info från valberedningen inför årsmotet

BBS KALLELSE till Årsmöte 25.3.23

BBS DAGORDNING Årsmöte 25.3.23

BBS Förvaltningsberättelse-2022

BBS Arsmote Verksamhetsplan 2023

Resultat & Balansräkning 2022

BBS Budget 2023

Motion 1 Motion 2

Motion 3 Motion 4 Motion 5

Motioner vårt förslag till årsstämman 2023

Revisionsberättelse 2023

BBS fullmaktsblankett