Brännö bys samfällighetsförening

Årsstämmor

Årsstämma hålles varje år i mars. Extra stämma kan hållas om styrelsen eller minst fem delägare begär det.

Styrelsen bestämmer tid och plats för stämman. Kallelse sker senast 14 dagar före sammanträdet.

Motioner till ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå