Brännö bys samfällighetsförening

Öppet informationsmöte lördagen den 29 juni kl. 10.30 i Brännögården

Brännös tre stora föreningar; Samfällighetsföreningen, Vägföreningen och Brännöföreningen bjuder in till möte för att informera om sina respektive verksamheter.

Vad har respektive förening för syfte?
Vart vänder jag mig i frågor om exempelvis:
– Hyra samlingslokal
– Hyra Utkiken
– Transporter på ön
– Sophantering/container vid exempelvis renovering, ny- eller ombyggnad
– Hur agera vid brand?
– Starta eller deltaga i idrottsaktivitet

Välkomna till Brännögården lördagen den 29 juni kl. 10.30-12.00!

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå