Nyheter


2018-01-21
Motioner inför årsmötet
Enl. stadgarna skall motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 15 feb.
Skicka till info@brannoby.se


2018-01-12
Extrastämma framflyttad
Extrastämman ang. Rödsten den 27 jan är framflyttad.
Ny tid meddelas senare.

Årsmötet är lörd. den 17 mars kl. 12.00 i Brännögården.

Välkomna
Styrelsen


2017-12-03
Protokoll från extrastämma
Ny finns protokollen från informationsmötet och extrastämman i Brännögården tillgängliga på sidan för protokoll.


2017-11-25
Extra stämma
Brännö Bys Samfällighetsförening kallar alla delägare till extra stämma angående S15 samt informationsmöte om Rödsten

Lördagen 25 nov. kl 11.30
Plats: Brännögården

Mötet startar med information om projekt Rödsten. Därefter en kort paus, sen följer extrastämman gällande S15.

För att utöva rösträtt måste deltagare lämna fullmakt om det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sina behörigheter.

Välkomna
Styrelsen


Nyhetsarkiv