Nyheter

BBS tecknar arrendeavtal angående Rödsten

Årsstämman röstade idag för att styrelsen skall teckna arrendeavtal med siffrorna

S2 – 95,7% ja  4,3% nej   I andelstal är siffrorna för avlämnade röster 35,42 ja och 1,59 nej

S6 – 95,9% ja  4,1% nej                                                                                                     36,87 ja och 1,56 nej

S7 – är lika S6

Tack för att ni hjälpte till att avsluta de förhandlingar som påbörjades redan 1984 genom att vara en av de mest välbesökta årsstämmor.
Styrelsen


Kom gärna i god tid till årsmötet för registrering.

Dörrarna öppnas 11.30.2018-02-28
Information inför årsmöte 2018
Nu finns information inför årsmötet på sidan för Årsmöte 2018


2018-02-23
ÅRSMÖTE
Samtliga delägare kallas till årsmöte.
Lördagen den 17 mars kl. 12.00      Plats: Brännögården

Dagordning enligt stadgarna.
Dokumentation kommer att finnas under sidan för Årsmöte 2018 samt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö.

Viktiga frågor  som gäller Rödsten samt Känsö kommer att behandlas.

För att utöva rösträtt måste fullmakt lämnas för ombud då det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sin behörighet.

Inkomna motioner återfinns under sidan för Årsmöte 2018

Välkomna
Styrelsen
_______________________________________________________________________________________________________________

2018-01-21
Motioner inför årsmötet
Enl. stadgarna skall motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 15 feb.
Skicka till info@brannoby.se


2018-01-12
Extrastämma framflyttad
Extrastämman ang. Rödsten den 27 jan är framflyttad.
Ny tid meddelas senare.

Årsmötet är lörd. den 17 mars kl. 12.00 i Brännögården.

Välkomna
Styrelsen


2017-12-03
Protokoll från extrastämma
Ny finns protokollen från informationsmötet och extrastämman i Brännögården tillgängliga på sidan för protokoll.


2017-11-25
Extra stämma
Brännö Bys Samfällighetsförening kallar alla delägare till extra stämma angående S15 samt informationsmöte om Rödsten

Lördagen 25 nov. kl 11.30
Plats: Brännögården

Mötet startar med information om projekt Rödsten. Därefter en kort paus, sen följer extrastämman gällande S15.

För att utöva rösträtt måste deltagare lämna fullmakt om det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sina behörigheter.

Välkomna
Styrelsen


Nyhetsarkiv