Brännö bys samfällighetsförening

Protokoll

Komplett årsmötesprotokoll 220319 inkl. bilagor

BBS Årsmöte kallelse 2022

BBS DAGORDNING Årsmöte 19.3.22-1

Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2022

BBS Verksamhetsplan 2022

Result & Balansräkning 2021

BBS budget 2022

Revisionsberättelse 2022

Motion nr 1-2 2022  Motion nr 3 2022  Motion nr 4 2022

Motion nr 5 2022  Motion nr 6 2022  Motion nr 7 2022

BBS Styrelsens syn på motioner 2022

Årsmötesprotokoll 2022


Protokoll avseende ordinarie och extrastämma 2021

Tillägg till protokoll extra stämma      Extra stämma protokoll

Årsmötesprotokoll 20210313

BBS förvaltningsberättelse 2020

BBS Verksamhetsplan 2021

BBS Budget 2021

Resultat och balansräkning 2020

Revisionsberättelse

Motioner:  Motion Vassdal Motion HB  Motion 2 SB   Motion-Vågbrytare Lönndal-BSF CF Vågbrytare- Lönndals Båthamn-2020 CFMotion Lönndals småbåtshamn – Muddring


Årsmöte i Brännögården 2020-03-28 som pdf samt på Varvet 2020-12-12 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2019-03-23 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2018-03-17 som pdf


Extrastämma i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Infomöte i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Årsmötet i Brännö värdshus 2017-03-25 som pdf

Motioner 2017


Extrastämma 2016-03-05 som pdf.


Årsmötet i Brännö värdshus 2016-03-28 som pdf


Extrastämma 2015-07-25 som pdf.


Årsmötet i Brännö kyrka 2015-03-21 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2014-03-22 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2013-03-23 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2012-03-24 som pdf


Extra sammanträde 2011-12-17 som pdf


Extra sammanträde 2010-09-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2010-03-20 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2009-03-28 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2008-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2007-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2006-03-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2005-03-26 som pdf


Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå