Brännö bys samfällighetsförening

Protokoll

Komplett årsmötesprotokoll för 2023 inkl. bilagor

Enligt det beslut som togs på årsmötet 25/3 finns ett förtydligande kring motion nr 5

https://förtydligande gällande motion 5.pdf

Årsmötesprotokoll 2023-03-25

Info från valberedningen inför årsmotet

BBS KALLELSE till Årsmöte 25.3.23

BBS DAGORDNING Årsmöte 25.3.23

BBS Förvaltningsberättelse-2022

BBS Arsmote Verksamhetsplan 2023

Resultat & Balansräkning 2022

BBS Budget 2023

Motion 1 Motion 2

Motion 3 Motion 4 Motion 5

Motioner vårt förslag till årsstämman 2023

Revisionsberättelse 2023

 

Komplett årsmötesprotokoll för 2022 inkl. bilagor

BBS Årsmöte kallelse 2022 BBS DAGORDNING Årsmöte 19.3.22-1 Brännö Bys Samfällighetsförening förvaltningsberättelse 2022 BBS Verksamhetsplan 2022 Result & Balansräkning 2021 BBS budget 2022 Revisionsberättelse 2022 Motion nr 1-2 2022  Motion nr 3 2022  Motion nr 4 2022 Motion nr 5 2022  Motion nr 6 2022  Motion nr 7 2022 BBS Styrelsens syn på motioner 2022 Årsmötesprotokoll 2022


Protokoll avseende ordinarie och extrastämma 2021

Tillägg till protokoll extra stämma      Extra stämma protokoll Årsmötesprotokoll 20210313 BBS förvaltningsberättelse 2020 BBS Verksamhetsplan 2021 BBS Budget 2021 Resultat och balansräkning 2020 Revisionsberättelse Motioner:  Motion Vassdal Motion HB  Motion 2 SB   Motion-Vågbrytare Lönndal-BSF CF Vågbrytare- Lönndals Båthamn-2020 CFMotion Lönndals småbåtshamn – Muddring


Årsmöte i Brännögården 2020-03-28 som pdf samt på Varvet 2020-12-12 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2019-03-23 som pdf


Årsmöte i Brännögården 2018-03-17 som pdf


Extrastämma i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Infomöte i Brännögården 2017-11-25 som pdf


Årsmötet i Brännö värdshus 2017-03-25 som pdf Motioner 2017


Extrastämma 2016-03-05 som pdf.


Årsmötet i Brännö värdshus 2016-03-28 som pdf


Extrastämma 2015-07-25 som pdf.


Årsmötet i Brännö kyrka 2015-03-21 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2014-03-22 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2013-03-23 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2012-03-24 som pdf


Extra sammanträde 2011-12-17 som pdf


Extra sammanträde 2010-09-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2010-03-20 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2009-03-28 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2008-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2007-03-24 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2006-03-25 som pdf


Årsmötet i Brännö kyrka 2005-03-26 som pdf


Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå