Brännö bys samfällighetsförening

2020-04-09 Protokoll årsmöte

Se det påbörjade protokollet från årsmötet under länken ovan – Årsmöten.

INFORMATION ANGÅENDE ÅRSMÖTE!
Pga starka önskemål från våra medlemmar så kommer styrelsen rekommendera att årsmötet ajourneras.

Vi träffas 12.00 på Brännögården (vid bra väder hålls mötet utomhus) och väljer ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet. Ordförande föreslår att mötet ajourneras och avslutar dagens möte därefter.

Alla årsmöteshandlingar ligger under fliken Årsmöten – se rubrik ovan.

Ang Corona
Då vi enligt stadgarna är skyldiga att hålla årsmöte under mars månad, så kommer vi också att göra så.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar äldre än 70 år att hålla sig inne. Styrelsen rekommenderar därför att berörda lämnar fullmakt till yngre.

Vi rekommenderar också att de som inte känner sig friska stannar hemma.

Inbjudan till årsmöte
Klockan 12.00 den 28 mars 2020 i Brännögården är ni alla medlemmar i samfällighetsföreningen varmt Välkomna!

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå