Brännö bys samfällighetsförening

2018-02-23 ÅRSMÖTE

Samtliga delägare kallas till årsmöte.
Lördagen den 17 mars kl. 12.00      Plats: Brännögården

Dagordning enligt stadgarna.
Dokumentation kommer att finnas under sidan för Årsmöte 2018 samt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö.

Viktiga frågor  som gäller Rödsten samt Känsö kommer att behandlas.

För att utöva rösträtt måste fullmakt lämnas för ombud då det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sin behörighet.

Inkomna motioner återfinns under sidan för Årsmöte 2018

Välkomna
Styrelsen
_______________________________________________________________________________________________________________

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå