Brännö bys samfällighetsförening

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Senaste nytt om Känsö, se nedanstående filer

Bilaga-1-Varderingsutlatande-Newsec-Branno-S-86-Goteborg.pdf Bilaga-2-Varderingsrapport-CBRE-Goteborg-Branno-S-86.pdf Bilaga-3-Arrendeavtal-1775-1.pdf Bilaga-4-Arrendeavtal-1794.pdf Bilaga-5-Husforhorslangd-Kanso-1799-1800.pdf Bilaga-6-Karta-av-Lantmateriet-ar-1802.pdf Bilaga-7-Arrende-1804-KM-Gavin.pdf Bilaga-8-Sara-Gavin-till-Kungliga-karantanskommissionen-1817.pdf Bilaga-9-Utdrag-av-brev-till-Kungliga-karantanskommissionen-1837.pdf Bilaga-10-Utslag-Hovratten-for-Vastra-Sverige-2009-05-18.pdf Bilaga-11-Avtal-arrende-Kanso-2012.pdf Kompletterande-svaromal-2022-10-20.pdf

Läs mer »

Information kring Känsö

Staten har genom Fortifikationsverket stämt BBS då man vill köpa loss Känsö Vänersborgs TR F1369-22 sid 1-15 Vänersborgs TR F1369-22 #16-#30 Vänersborgs TR F1369-22 #31-#45

Läs mer »

Dags för nytt Årsmöte

Medlemmarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården lördag 19 mars kl. 12:00 Se mer detaljerad info under fliken årsmöten. Välkomna önskar styrelsen

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå