Brännö bys samfällighetsförening

S:86 Känsö

Foto: Okänd

Känsö är en ö på 611 109 kvm. Ön har tidigare använts till bete, torvbrytning, sillsalteri, karantän och sedan 1935 för militär verksamhet. Hovrätten fastslog 2009 att Brännöborna har bättre rätt till Känsö än staten (Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd). Fortifikationsverket har sedan 2010 arrenderat Känsö. År 2022 ansökte staten genom Fortifikationsverket om expropriering (tvångsköp) av Känsö. Mark- och miljödomstolen slog 2023 fast att ansökan ställts till fel motpart. Det är de enskilda delägarna och inte Samfällighetsföreningen som äger Känsö. Fortifikationsverket har överklagat detta till Mark- och miljööverdomstolen, som i maj 2024 ännu inte kommit med något utslag.

Lästips:
Ett skepp kommer lastat. Livet på Känsö under tre århundraden, Marianne Kindgren (2003)
Känsö karantänsinrättning 1804-1933, Lars Öberg (1968)

Relevanta dokument:
Mark- och miljödomstolens beslut 2023

 

Tillbaka

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå