Styrelsen


Ordförande:
Tim Borg
Ändlyckan 3
430 85 Brännö


Vice ordförande:
Lennart Granström
Skedetvägen 3
430 85 Brännö

Kassör:
Nils Ekberg
Västergatan 11
413 13 Göteborg

Ledamot:
Bernt Andersson
Haggårdsvägen 26
430 85 Brännö

Ledamot:
Sten Gyldén
Vassdalsvägen 60
430 85 Brännö

Suppleant:
Ibert Johansson
Varpevägen 46
430 85 Brännö

Suppleant:
Bengt Hansson
Varpevägen 50
430 85 Brännö

Revisor:
Bo Olsson
Rödstensvägen 18a
430 85 Brännö

Revisor:
Lena Kullberg
Husefladen 5
430 85 Brännö