Brännö bys samfällighetsförening

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet.

Dom överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, som inte medgav prövningstillstånd. Detta beslut överklagades inte så nu är det fastställt – styrelsen är behörig.

Hans Brännings klandran mot tänkt mötesplats.

Mark&Miljödomstolen prövade aldrig om årsstämman och extra stämman 2021:s beslut var ett brott mot föreningens stadgar.

Domstolen valde att bortse från parternas argumentation i målet utan ansåg istället att mötesplatsen ej kunde rymmas inom S:7, se bifogad dom.

Styrelsen valde att ej begära prövningstillstånd i Mark&Miljööverdomstolen efter att vårt försäkringsbolag sagt nej till vår rättsskyddsansökan.

BBS-Brannings-dom.pdf

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå