Brännö bys samfällighetsförening

Rödsten

Asfaltering var planerad till idag men är uppskjuten till nästa vecka.

I samband med asfalteringen så kommer det att ske målning vid färjans angöring för att underlätta av- och påstigning. Trafikkontoret och vi har haft möte på plats idag.

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå