Brännö bys samfällighetsförening

Rödsten

Asfaltering var planerad till idag men är uppskjuten till nästa vecka.

I samband med asfalteringen så kommer det att ske målning vid färjans angöring för att underlätta av- och påstigning. Trafikkontoret och vi har haft möte på plats idag.

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå