Brännö bys samfällighetsförening

Motioner inför årsmötet

Enl. stadgarna skall motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 15 feb.
Skicka till info@brannoby.se

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå