Brännö bys samfällighetsförening

Dags för nytt Årsmöte

Medlemmarna i Brännö Bys Samfällighetsförening kallas till föreningsstämma på Brännögården lördag 19 mars kl. 12:00

Se mer detaljerad info under fliken årsmöten.

Välkomna önskar styrelsen för BBS!

Tillägg till protokoll från extra stämma finns under fliken Årsmöte

Hans Bränning och Dan Lorén reserverade sig mot samfällighetens förhållande gentemot det s.k. torget

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå