Brännö bys samfällighetsförening

BBS tecknar arrendeavtal angående Rödsten

Årsstämman röstade idag för att styrelsen skall teckna arrendeavtal med siffrorna

S2 – 95,7% ja  4,3% nej   I andelstal är siffrorna för avlämnade röster 35,42 ja och 1,59 nej

S6 – 95,9% ja  4,1% nej                                                                                                     36,87 ja och 1,56 nej

S7 – är lika S6

Tack för att ni hjälpte till att avsluta de förhandlingar som påbörjades redan 1984 genom att vara en av de mest välbesökta årsstämmor.
Styrelsen

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå