Brännö bys samfällighetsförening

BBS tecknar arrendeavtal angående Rödsten

Årsstämman röstade idag för att styrelsen skall teckna arrendeavtal med siffrorna

S2 – 95,7% ja  4,3% nej   I andelstal är siffrorna för avlämnade röster 35,42 ja och 1,59 nej

S6 – 95,9% ja  4,1% nej                                                                                                     36,87 ja och 1,56 nej

S7 – är lika S6

Tack för att ni hjälpte till att avsluta de förhandlingar som påbörjades redan 1984 genom att vara en av de mest välbesökta årsstämmor.
Styrelsen

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå