Brännö bys samfällighetsförening

Årsmötesbeslutet kvarstår

med röstsiffrorna 14,5 mot 7,21. Protokollet ligger under fliken årsmöten.

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå