Brännö bys samfällighetsförening

ÅRSMÖTE OBS! Nytt datum!!!

Samtliga delägare kallas till årsmöte.
Lördagen den 13 mars kl. 12.00 Plats: Brännö Varv

Dokumentation finns under sidan Årsmöten samt hos Lennart Granström, Skedetvägen 3, Brännö.

För att utöva rösträtt måste fullmakt lämnas för ombud då det föreligger flera delägare till en fastighet.
Nya delägare måste kunna dokumentera sin behörighet.

Inkomna motioner återfinns under sidan Årsmöten

Välkomna
Styrelsen

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå