Brännö bys samfällighetsförening

2020-10-04 Cykel/Moped rensning

12 oktober kommer Trafikkontoret att märka cyklar/mopeder i Rödsten. De fordon som har märkningen kvar den 2 november kommer att bortforslas.

Förstudie Stämmösund

Brännö bys samfällighetsförening driver sedan sommare 2018 en förstudie finansierad av Leader Bohuskust och gränsbygd.

Syftet är att ta reda på vilka möjligheter som finns att förbättra vattenmiljön och därmed förutsättningar för småfisk och yngelbeståndet i vattenområdet Stämmösund och Asperösund.

Dessutom att utöka antalet marina tillfartsleder till Brännö Rödsten/Asperö. Därmed öppnas också en möjlighet för utveckling av besöksnäringen och småbåtstrafik för sportfiskare m fl.

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå