Brännö bys samfällighetsförening

2018-07-09 Brännö samfällda brunnar.

Vattenprover på brunnarna Kvia, Dunder och Brunnebacken har analyserats hos VA Verket i Göteborg.

Provsvaren vi fått visar att vattnet är otjänligt i samtliga brunnar.

Vi vill därför påpeka att det inte är lämpligt att dricka av brunnsvattnet!

Vid upplag av material på omlastningsplatsen i Rödsten.

Vid upplag av material eller annan utrustning skall Bernt Andersson eller Lennart Granström alltid kontaktas.

Tel:     Lennart Granström 0705-608206           Bernt Andersson 0705-703601

Kostnad: Första 48 timmar är gratis, därefter är kostnaden SEK 500,-/dygn. Vid upplag utan att någon av ovanstående kontaktats debiteras från första dygnet.


Genomfört EU-Projekt Brännö Rödsten hamn och tillfartsleder – förstudie

Föreningen har under perioden 160317 – 171130 stått som huvudman för en förstudie avseende Brännnö Rödsten.

Antal boende på ön ökar ständigt en bra hamnanläggning med utvecklad service är därför av stor vikt. En kartläggning av vilka utvecklingsmöjligheter som behöver genomföras har därför gjorts. Ett stort antal intressenter har deltagit på olika möten, medborgare, företag, markägare, politiker, Styrsöbolaget, intresseföreningar och representanter från olika förvaltningar inom Göteborgs stad.

Förstudien har resulterat i att föreningens årsmöte godkänt att hamnen kan arrenderas ut till Göteborgs stad.

Detta kommer sannolikt innebära att

  • Kommunen tar ansvar för utvecklingen och driften av hela hamnområdet
  • Säkerställer vattenleden inkl muddring
  • Bekostar flyttning av befintliga bryggor
  • Ombesörjer att nödvändiga tillstånd erhålles
  • Detta kommer innebära att driften av hamnen kommer att säkerställas för lång tid framöver.

Senaste nytt

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå