Brännö bys samfällighetsförening

2018-07-01 Arrendeavtal Rödsten är klart.

Arrendeavtalet med Trafikkontoret är nu påskrivet av BBS och kommunen som nu påbörjar sitt arbete angående Rödsten; dock ligger ansvaret för omlastningsplatsen kvar hos BBS så samma regler som förut (se nedan) gäller.

Senaste nytt

Styrelsen är behörig.

Mark- och miljödomstolen avslog Ingemar Törnqvist och Johan Nordmarks klandertalan mot det ajournerade årsmötet i mars 2020 angående styrelsens behörighet. Dom överklagade till Mark- och

Läs mer »

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå