Nyhetsarkiv

 


2010-04-07
Skiftesägarna i gamla Brännö Bys Skifteslag har av hovrätten tillerkänts bättre rätt till Känsö än Staten. Domen har fastställts av högsta domstolen.
Beträffande rätten att gå iland på Känsö gäller tillsvidare som tidigare ilandstigning förbjuden.
Tillstånd kan erhållas efter kontakt med militära myndigheter.


2004-03-20
Välkomna till arbetsträff i Rödsten den 3 april.
Vi börjar kl. 10.00 med busk och sly-röjning.
Tag med såg, trädgårds-sax, kratta mm.
Alla Brännöbor är hjärtligt välkomna.


2004-03-07
Årsmöte den 27/3 kl. 12.00 i Brännö Kyrka.
Obs! För att utöva rösträtt måste stämmodeltagare lämna in fullmakt om det är flera delägare till samma fastighet.


2004-03-01
Överklagan görs till Miljööverdomstolen gällande miljödomstolens domslut 15/1 -2004 angående vågbrytare i Vassdal.


2003-10-20
Miljödomstolen har sammanträde i Brännö kyrka den 29/10 kl 10:15.
Ärendet gäller piren i Vassdal.


2003-10-09
Bildandet av Brännö Bys Samfällighetsförening, har överklagats av en medlem .
Länsrätten har den 9/10 2003 avslagit klagan.