Information om projekt "Brännö Rödsten hamn och tillfartsleder"

Syfte med projektet

Att genom en förstudie kartlägga vilken utveckling som kan genomföras på Brännö med särskilt

fokus på området Brännö Rödstens hamn med tillfartsleder. Det handlar framförallt om hamnanläggningen

samt den allmänna servicen i syfte att främja besöksnäringen, föreningslivet, boendet och förtagandet på ön.

 

Projektet finansieras av Leader Södra Bohuslän samt av Europeiska Jordbruksfonden. Projektet pågår mellan 160317 – 170731