Årsmöte 2018

Information inför årsmöte 2018-03-17

Har ni frågor är ni välkomna att maila info@brannoby.se eller ringa Tim Borg på 0708-787124.

Arrendeavtal Rödsten pdf

Arrendeavtal Rödsten Bilaga 1 karta pdf

Arrendeavtal Rödsten Bilaga 2 avsiktsförklaring BBS kartbild Rödsten

Rödsten – viktig information pdf

Verksamhetsberättelse 2017 pdf

Resultat och Balansräkning 2017 pdf

Revisionsberättelse 2017 pdf

Verksamhetsplan 2018 pdf

Budget 2018 pdf

Motion: Dricksvatten i samfällda brunnar pdf
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.

Information om rösträkning BBS Rösträkning på föreningsstämma