Årsmöten

Tillägg till protokoll extra stämma

Extra stämma protokoll

Begäran extra sammanträde april 2021

BBS KALLELSE extra stämma 5.6.21

Årsmötesprotokoll 20210313

BBS KALLELSE årsmöte 2021

BBS DAGORDNING 2021

BBS förvaltningsberättelse 2020

BBS Verksamhetsplan 2021

BBS Budget 2021

BBS fullmaktsblankett

Resultat och balansräkning 2020

Revisionsberättelse

Motioner:  Motion Vassdal Motion HB  Motion 2 SB   Motion-Vågbrytare Lönndal-BSF CF Vågbrytare- Lönndals Båthamn-2020 CFMotion Lönndals småbåtshamn – Muddring