20100407

Skiftesägarna i gamla Brännö Bys Skifteslag har av hovrätten tillerkänts bättre rätt till Känsö än Staten. Domen har fastställts av högsta domstolen.
Beträffande rätten att gå iland på Känsö gäller tillsvidare som tidigare
-
ilandstigning förbjuden.
Tillstånd kan erhållas efter kontakt med militära myndigheter.

 

Nyhetsarkiv 2003-2004